Aktuellt i Sanda

Sanda Hembygdsförening

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Sanda Hembygdsförening

MEDLEMSAVGIFTER 2024
Familj: 150 kr. Enskild: 75 kr
Betala till Postgiro 28 65 38-4 eller Swish nr: 123 671 35 72